Võlanõustamiseteenus

20.10.16

Võlanõustamisteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

Jõgeva Vallavolikogu 31.03.2016 määrus nr 12 „Jõgeva valla poolt korraldatavate sotsiaalteenuste kord"   

Taotluse vorm    (Jõgeva Vallavalitsuse 4.04.2016 korraldus nr 174 „Vormide kehtestamine" Lisa 8)

Toimetaja: ULVI PINT