Veemajandus

28.03.17

Veevarustus, kvaliteetse joogivee tagamine ja heitvee kanaliseerimine on tehniliselt keerukas ja majanduslikult kulukas ettevõtmine, mis toimub pikaajalise ja põhjendatud kava kohaselt.

 

 NIMETUS Sisu vaatamiseks klõpsa lingil
Jõgeva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2029 (tekst)  Klõpsa lingil
Joonis 1. Siimusti aleviku olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni üldskeem  Klõpsa lingil
Joonis 2. Jõgeva aleviku olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni üldskeem  Klõpsa lingil
Joonis 3. Kuremaa aleviku olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni üldskeem  Klõpsa lingil
Joonis 4. Laiuse aleviku olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni üldskeem  Klõpsa lingil
Joonis 5. Vaimastvere küla olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni üldskeem  Klõpsa lingil
Joonis 6. Laiusevälja küla olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni üldskeem  Klõpsa lingil
Joonis 7. Vilina küla olemasoleva ühisveevärgi üldskeem  Klõpsa lingil
Joonis 8. Kärde küla olemasoleva ühisveevärgi üldskeem  Klõpsa lingil
Joonis 9. Painküla olemasoleva ühisveevärgi üldskeem  Klõpsa lingil
Joonis 10. Kassinurme küla olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni üldskeem  Klõpsa lingil
Joonis 11. Õuna küla olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni üldskeem  Klõpsa lingil
Joonis 12. Võikvere küla olevasoleva veevärgi ja kanalisatsiooni üldskeem  Klõpsa lingil
Joonis 13. Raaduvere küla olemasoleva olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni üldskeem  Klõpsa lingil
Joonis 14. Ellakvere küla olemasoleva veevärgi ja kanalisatsiooni üldskeem  Klõpsa lingil
Joonis 15. Liivoja küla olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni üldskeem  Klõpsa lingil
Joonis 16. Kurista küla olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni üldskeem  Klõpsa lingil
Joonis 17. Siimusti aleviku perspektiivne ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni üldskeem  Klõpsa lingil
Joonis 18. Jõgeva aleviku perspektiivne ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni üldskeem  Klõpsa lingil
Joonis 19. Kuremaa aleviku perspektiivne ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni üldskeem  Klõpsa lingil
Joonis 20. Laiuse aleviku  perspektiivne ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni üldskeem  Klõpsa lingil
Joonis 21. Vaimastvere küla  perspektiivne ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni üldskeem  Klõpsa lingil
Joonis 22. Laiusevälja küla  perspektiivne ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni üldskeem  Klõpsa lingil
Joonis 23. Kärde küla perspektiivne ühisveevärgi üldskeem  Klõpsa lingil
Joonis 24. Painküla perspektiivne üldskeem  Klõpsa lingil
Joonis 25. Kassinurme küla perspektiivne ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni üldskeem  Klõpsa lingil
Joonis 26. Raaduvere küla perspektiivne ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni üldskeem  Klõpsa lingil
Joonis 27. Liivoja küla perspektiivne ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni üldskeem  Klõpsa lingil
Joonis 28. Kurista küla  perspektiivne ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni üldskeem  Klõpsa lingil
Keskkonnaameti kooskõlastus  Klõpsa lingil
Terviseameti kooskõlastus  Klõpsa lingil
 
Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinnad Jõgeva vallas:
 

Alates 01.04.2013 kehtivad Jõgeva alevikus alljärgnevad veeteenuse hinnad: 
veevarustuse teenuse hind 1,11 €/m3;
heitvee ärajuhtimise hind 1,92 €/m3;
Hindadele lisandub käibemaks.


Alus:Konkurentsiameti otsus 27.02.13 nr 9.1-3/13-004 

 
Alates 01.04.2014 kehtib Jõgeva aleviku teeninduspiirkonnas
heitvee ärajuhtimise hind 2,12 €/m³. Hinnale lisandub käibemaks.
 
Alus: Konkurentsiameti otsus 05.02.2014 nr 9.1-3/14-002
 
Jõgeva valla teeninduspiirkonnas (v.a Jõgeva alevik) alates 1. aprillist 2013. a:
1.1veevarustuse teenuse hind 1,53 €/m³;
1.2.  heitvee ärajuhtimise teenuse hind 1,82 €/m³;
1.3.  abonenttasu 0,65 € kalendrikuus ühisveevärgi või –kanalisatsiooniga liitunud tarbijale.
2.Hindadele lisandub käibemaks.

(Jõgeva Vallavalitsuse 04.02.2013 korraldus nr 55)

 

Täiendav info AS Kuremaa Enveko kodulehelt.

Toimetaja: ULVI PINT