Valimised 2017

 

Järgmised korralised kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 15. oktoobril 2017.


Jõgeva linn, Jõgeva vald, Palamuse vald ja Torma vald ühinevad 2017. a kohaliku omavalitsuse volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päevast uueks omavalitsusüksuseks Jõgeva vald.

Valimiste korraldamine

Jõgeva valla valimisjomisjon asub Jõgeva Linnavalitsuses, Suur tn 5, Jõgeva linn
Jõgeva valla valimiskomisjoni asukoha määramine (Maavanema 18.07.2017 korraldus nr 1-1/2017/175)

Jõgeva valla valimiskomisjoni otsused
02.08.2017 otsus nr 1 Valimiskomisjoni esimehe valimine
02.08.2017 otsus nr 2 Valimiskomisjoni aseesimehe valimine
02.08.2017 otsus nr 3 Valimiskomisjoni tööaja määramine

 

Jõgeva Vallavalitsus
12.06.2017 määrus nr 2 Valimisjaoskondade moodustamine

Jõgeva Vallavolikogu
24.05.2017 otsus nr 18 Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla ja Torma valla ühinemisel moodustuva Jõgeva Vallavolikogu liikmete arvu määramine
24.05.2017 otsus nr 19 Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla ja Torma valla ühinemiselmoodustatava Jõgeva valla territooriumil valimisringkondade moodustamine ja mandaatide jaotamine
24.05.2017 otsus nr 20 Valimiskomisjoni moodustamine