9.08.14

Vaimastvere Külaarendamise Selts Waks on asutatud 2003. a. Waksi eesmärgiks on elavdada ümbruskonna külade seltsielu ja ühistegemisi, korraldada heakorratöid ja sorteeritud jäätmete kogumist Vaimastveres.

Külaseltsi juhatuses on seitse liiget, kes kogunevad vastavalt vajadustele. Waks tegeleb küla ja piirkonna elanike kultuurilise tegevuse soodustamise ning tingimuste loomisega elu arendamiseks külas. Külaseltsi eesmärgid on:

•   Külaelu aktiviseerimine;

•   Kõikidele huvigruppidele eakohase ja arendava tegevuse võimaldamine;

•   Maamajanduse ja rahvuskultuuri toetamine;

•   Heakorra ja loodushoiu põhimõtete realiseerimisele kaasaaitamine;

•   Külaelu, kui eesti rahva, tema kultuuri ja traditsioonide kandja propageerimine.

 

2011. a loodi Vaimastvere külaplats, kus on külakiik, pingid ja lõkkekoht.


Siiani on korraldatud aktiivselt ühisüritusi ja koosviibimisi. Iga-aastased traditsioonilised üritused on: vastlapäeva ja jaanipäeva tähistamine, talgud kevadel ning aastalõpu pidu. Läbi on viidud erinevaid huviringe: peotants, soome - ja inglise keel, käsitöö, linetants, spordiringid - võrkpall, korvpall, jalgpall, tennis, võimlemine.  Osaletakse aktiivselt ka teiste piirkondade üritustel ja võistlustel.

 

Meie kontaktid:

Vaimastvere Külaarendamise Selts                                 

Vaimastvere küla

Jõgeva vald 48446

WAKS-i lehekülg facebookis

Vaimastvere grupp facebookis

 

Tel: 5036940 ja  56238943, e-mail: ehtelvalk@gmail.com või vaino@vaimastverepk.edu.ee

Toimetaja: RAUL ORAV