« Tagasi

Volikogu istung 20. juunil 2017

Jõgeva Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 20. juunil algusega 14.00 Jõgeva Vallavalitsuse saalis Piiri tn 4.

PÄEVAKORRAS:

  1. Isikliku kasutusõiguse seadmine Kuremaa alevik, Palamuse tee 1a asuvale kinnisasjale
  2. Isikliku kasutusõiguse seadmine 2480095 Kivijärve tee maaüksusele
  3. Jõgeva Vallavolikogu 18. juuni 2015. a otsuse nr 24 „Teehoiukava 2015-2017 kinnitamine" muutmine
  4. Jõgeva valla 2016. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine
  5. Vee- ja kanalisatsioonitorustike tasuta võõrandamine
  6. Jõgeva valla 2017. aasta II lisaeelarve
  7. Jõgeva Vallavolikogu 21.03.2013 määruse nr 11 „Jõgeva valla koolide, koolieelsete lasteasutuste, raamatukogu ja hoolekandeasutuse töötajate töötasustamine" muutmine
  8. Vallavanema informatsioon
  9. Volikogu esimehe informatsioon

Istungi materjalid on leitavad VOLISes