« Tagasi

Vallavolikogu istung 30.03.2017

Jõgeva Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 30. märtsil algusega kell 15.00 Jõgeva Vallavalitsuse saalis Jõgeval, Piiri tn 4
 
PÄEVAKORRAS:
1. Ülevaade õiguskorra ja kuritegevuse alasest olukorrast Jõgeva vallas ja maakonnas 2016. aastal  – Jõgeva politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht politseimajor Üllar Sõmera
2. VOLIS. Omavalitsuse tegevused IT valdkonnas liitumisprotsessi käigus – KOV IKT Kompetentsikeskuse spetsialist-projektijuht Henri Pook 
3. Jõgeva valla 2017. aasta esimene lisaeelarve 
4. Isikliku kasutusõiguse seadmine
5. Jõgeva Vallavolikogu 19. detsembri 2013 otsuse nr 52 „AS Kuremaa Enveko põhikiri" muutmine
6. Heakskiidu andmine Jõgeva Linnavalitsusele (hanke „Jõgeva linna jäätmejaama haldamine" korraldamiseks)
7. Heakskiidu andmine Jõgeva Linnavalitsusele (EL rahastamistaotluse esitamiseks ja projekti omaosaluse katmiseks)
8. Väikebussi kasutusrendiga soetamine
9. SA Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus projekti „Kuremaa mõisakeskuse arendamine Jõgevamaale iseloomulikuks turismi sihtkohaks koos mõisaaegse kultuuripärandi säilitamisega" omafinantseeringu tasumise garanteerimine
10. Kokkuvõte volikogu maakomisjoni tööst
11. Kokkuvõte volikogu sotsiaalkomisjoni tööst
12. Vallavanema informatsioon
13. Volikogu esimehe informatsioon
 
Istuni materjalid on leitavad VOLISes