« Tagasi

Vallavolikogu istung 26.01.2017

 
Jõgeva Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 26. jaanuaril algusega kell 14.00 Jõgeva Vallavalitsuse saalis Jõgeval, Piiri tn 4
 
PÄEVAKORRAS:
1. Jõgeva valla 2017. a eelarve projekti II lugemine 
2. Informatsioon Jõgeva valla 2016. a eelarve täitmise kohta
3. Jõgeva Vallavolikogu 28.04.2016 määruse nr 14 „Sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamiseks ja arendamiseks määratud vahendite kasutamise kord" muutmine 
4. Revisjonikomisjoni 2017. aasta tööplaan
5. Jõgeva Vallavolikogu 18. juuni 2015. a otsuse nr 24 „Teehoiukava 2015-2017 kinnitamine" muutmine
6. Jõgeva valla kalmisturegistri asutamine ja põhimäärus 
7. Maaüksuse otsustuskorras võõrandamine
8. Loa andmine Kuremaa Ujulale sõiduki kasutusrendiga soetamiseks
9. Jõgeva valla 2017. aasta eelarve kinnitamine 
10. Nõusoleku andmine taotluse esitamiseks ning taotluse ja lepingu allkirjastamiseks
11. Heakskiidu andmine Torma Vallavolikogule
12. Töötasu määramine vallavanemale
13. Tasu suuruse ja maksmise korra kehtestamine
14. Vallaelanike ettepanek Jõgeva Vallavolikogu 30. novembri 2016 otsuse „Maaüksuste võõrandamine" tühistamiseks
15. Vallavanema informatsioon
16. Volikogu esimehe informatsioon
 
Istungi materjalid on leitavad VOLISes