« Tagasi

Vallavolikogu istung 23.02.2017

Jõgeva Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 23. veebruaril algusega kell 13.00 Jõgeva Vallavalitsuse saalis Jõgeval, Piiri tn 4
 
PÄEVAKORRAS:
1. SA Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus juhataja Tiina Tegelmann tutvustab sihtasutuse tulevikuplaane
2. Õigusakti vastu võtmata jätmine
3. Isikliku kasutusõiguse seadmine Kaalumaja tn 12 kinnisasjale
4. Isikliku kasutusõiguse seadmine 2480098 Soomevere-Lemuvere tee maaüksusele
5. Heakskiidu andmine Jõgeva Linnavalitsusele
6. Hüvitise maksmine vallavalitsuse liikmetele
7. Kokkuvõte volikogu hariduskomisjoni tööst
8. Vallavanema informatsioon
9. Volikogu esimehe informatsioon
 
Istungi materjalid on leitavad VOLISes