« Tagasi

Tasuta koolitused Tartu Rahvaülikooli projekti raames

 

PRESSITEADE

Tasuta koolitused Tartu Rahvaülikooli projekti „Õpi-, koostöö- ja suhtlemisoskuste arendamine Ida-, Lääne- ja Lõuna-Eestis" raames

 

Tartu Rahvaülikooli eestvedamisel on käivitunud projekt Eesti elanike õppimis- ja sotsiaalsete oskuste arendamiseks.

 

Eesti tööturul on palju nii töötavaid kui mittetöötavaid vähemate võimaluste ning madala konkurentsivõimega täiskasvanuid, kes pole kordagi osalenud koolitustel. Eesti Elukestva Õppe strateegias on kitsaskohtadena välja toodud, et madala kvalifikatsiooniga inimeste osalus elukestvas õppes on väike ja  täiendus- ning ümberõpe ei jõua sageli seda vajavate sihtgruppideni. 

 

Selle olukorra leevendamiseks on koostatud spetsiaalne võtmepädevuste (õppimisoskus ja sotsiaalsed oskused) arendamise koolitusprogramm, mis koosneb 3 moodulist: õpioskuste arendamine, koostööoskuste arendamine, suhtlemisoskuste arendamine.

 

Tasuta koolitustel tehakse kõik, et luua osalejaile esmane positiivne õppimiskogemus ja püütakse murda arusaama, et õppimine on noorte jaoks. See innustab neid jätkama teistel koolitustel või tasemeõppes.

 

Lisaks toimuvad koolitajatele koostööseminarid metoodika ühtlustamiseks ja koolitused nende hindamis- ning nõustamisoskuste arendamiseks.

 

Projekt toimub 8 vabaharidusliku koolituskeskuse koostöös. Tartu Rahvaülikooli partneritena löövad projektis kaasa: MTÜ Abja Koolituskeskus, Jõgeva Koolituskeskus MTÜ, MTÜ Haapsalu Rahvaülikool, MTÜ Võluvõru, Ontika Koolituskeskus (MTÜ EELK Viru Praostkonna Ontika Koolituskeskus), Pärnu Rahvaülikool (Rääma Noorte Ühing Noorus MTÜ), MTÜ Saaremaa Õppekeskus ja SA Tuuru.

 

Sarnase programmi alusel toimuvad koolitused 11 maakonnas: Tartus, Jõgeval, Haapsalus, Pärnus, Võrus, Põlvas, Valgamaal Otepääl, Viljandimaal Abja-Paluojas, Ida-Virumaal Jõhvis, Saaremaal Kuressaares ja Hiiumaal Kärdlas.

 

Tasuta koolitustele on oodatud osalema keskharidusega või sellest madalama haridustasemega, aegunud kvalifikatsiooniga, eri- või kutsealase ettevalmistuseta täiskasvanuid, kes pole ammu osalenud koolitustel ega õpi hetkel tasemeõppes.

 

Koostöös projekti partneritega on 2017-2019 kavas koolitada 530 inimest.


Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond.Lisainfo:
Ena Drenkhan

Projektijuht

Tartu Rahvaülikool

Tel 53486443

E-post ena@rahvaylikool.ee