« Tagasi

Peremehetu ehitise hõivamise teade

Jõgeva Vallavalitsus teatab , et on peremehetu ehitistena arvele võtnud:
 
1.       Jõgeva vallas Õuna külas Joosepi kinnistul (katastriüksus 24802:006:0563) asuvad reovee kanalisatsiooni torustik pikkusega 257,6 m ja sademevee kanalisatsiooni torustik pikkustega 192,3 m.   Rajatise viimane omanik Jõgeva Riigimajand (likvideeritud).
 
2.       Jõgeva vallas Õuna külas asuv ja sealseid kinnistuid teenindav kanalisatsiooni torustik pikkusega 721,5 m. Rajatise viimane omanik Jõgeva Riigimajand (likvideeritud).
 
Kõigil, kellel on vastuväiteid nimetatud ehitise peremehetuse või hõivamise kohta, palume esitada need kirjalikult Jõgeva Vallavalitsusele aadressil Piiri tn 4, 48307 Jõgeva linn, kahe kuu jooksul alates teate avaldamisest väljaandes "Ametlikud Teadaanded".