« Tagasi

Jõgeva Vallavalitsus võtab teenistusse MAJANDUSOSAKONNA JÄRELEVALVE SPETSIALISTI (0,5 ametikohta)

 
Ametikoha eesmärk on tagada Jõgeva vallas järelevalve õigusaktide täitmise üle ning kohtuvälise menetleja pädevusse kuuluvate väärtegude menetlemine vastavuses menetlusnormidega.
 
 
Kandidaadilt ootame:
- kõrgharidust (soovitavalt õigusalane)
- vähemalt kahe aastast töökogemust järelevalve- või õigus- ja korrakaitsevaldkonnas;
- riiklikku järelevalvet ja väärteomenetlust reguleerivate õigusaktide põhjalikku tundmist;
- hea halduse tava põhimõtete tundmist;
- tasakaalukust, enese kehtestamise ja meeskonnatöö oskust;
- head stressitaluvust ja võimet stabiilselt ja tulemuslikult töötada pingeolukorras, efektiivselt kasutada aega;
- eesti keeles väga head suulist ja kirjalikku väljendusoskust, oskust oma seisukohti ja arvamusi põhjendada;
- vene keele valdamist suhtlustasandil;
- analüüsi- ja sünteesivõimet, oskust planeerida tööd ja määratleda prioriteete;
- kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskust;
- autojuhilubade (B-kategooria) olemasolu;
- vastavust avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele.
 
Omalt poolt pakume:
- abivalmis ja sõbralikku kollektiivi;
- mitmekesist tööd;
- puhkust 35 kalendripäeva;
- enesetäiendamise võimalust.
 
Kandideerimisavaldus koos elulookirjelduse ja haridust tõendava dokumendiga palume saata Jõgeva Vallavalitsusele aadressil Piiri tn 4, Jõgeva, 48307 või e-postiga info@jogevavv.ee märksõnaga "Konkurss" hiljemalt 15. märtsiks 2017. Info telefonil 776 6574.
Eeldatav teenistusse asumise aeg on 1.aprill 2017.