« Tagasi

Jõgeva Vallavalitsus müüb mõttelise osa hoonest Puidutöökoda

Jõgeva Vallavalitsus müüb  kirjalikul piiratud enampakkumisel 714/10000  mõttelise osa hoonest Puidutöökoda (ehitusreg.kood 114020610)  aadressil Lossi 4, Kuremaa alevik, Jõgeva vald.  Alghind 300.- eurot
Osaleda saavad hoone kaasomanikud. 
Pakkumised tuleb esitada hiljemalt 04. oktoobril 2017.a. kell 10.00 kirjalikult kinnises ümbrikus, millel on märgusõna "Puidutöökoda" ja hoiatusmärge "Mitte avada enne enampakkumise avamist", Jõgeva vallavalitsuse kantseleisse Piiri 4, Jõgeva linn.
 
Pakkumine peab sisaldama:
füüsilise isiku puhul pakkuja nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht, kontakttelefon, e-posti aadress (olemasolul);
müügiobjekti nimetus;
sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumise summa;
nõusolek enampakkumisel osalemiseks ja müüdava vara ostmiseks kehtestatud enampakkumise tingimustel;
panga nimi ja konto number, kuhu kantakse enampakkumisel mittevõitnud osalejale tagatisraha;
pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja nimi ja allkiri 
maksekorralduse koopia osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
Esindaja puhul esindaja volitusi tõendav dokument;
 
Enampakkumisest osavõtutasu on 20 €,  tagatisraha 10% alghinnast.  Osavõtutasu ja tagatisraha peab olema tasutud Jõgeva Vallavalitsuse arvelduskontole nr EE 401010102021777006 SEB selgitusega " Puidutöökoda, enampakkumine ". Tagatisraha arvestatakse enampakkumise võitja ostu-müügisumma sisse, teistele osavõtjatele tagastatakse see kümne pangapäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist. Osavõtutasu ei tagastata. 
 
Pakkumiste avamine toimub 04. oktoobril 2017.a. kell 10.10 Jõgeva vallavalitsuses Piiri 4, Jõgeva linn. Müügitingimustega saab tutvuda Jõgeva vallavalitsuses tööpäevadel kella 9.00 – 16.00 ja Jõgeva valla koduleheküljel www.jogevavv.ee  . Täiendav info tel. 5130716. 
 
 

Lisa
Jõgeva Vallavalitsuse 18.09.2017
korraldusele nr 412

Mõttelise osa 714/10000 hoonest Pidutöökoda (ehitusregistri kood 114020610) piiratud kirjaliku enampakkumise tingimused

1.      Enampakkumisest võivad osa võtta hoone Puidutöökoda kaasomanikud.

2.      Pakkumised tuleb esitada enampakkumise teates esitatud tähtajaks kirjalikult kinnises ümbrikus, millel on märgusõna "Puidutöökoda" ja hoiatusmärge "Mitte avada enne /enampakkumise aeg/" Jõgeva Vallavalitsuse kantseleisse Piiri tn 4, Jõgeva linn.

3.      Pakkumine peab sisaldama:

3.1.pakkuja nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht, kontakttelefon, e-posti aadress (olemasolul);

3.2.müügiobjekti nimetus „Puidutöökoda, mõtteline osa";

3.3.sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumise summa;

3.4.nõusolek enampakkumisel osalemiseks ja müüdava vara ostmiseks kehtestatud enampakkumise tingimustel;

3.5.panga nimetus ja konto number, kuhu kantakse enampakkumisel mittevõitnud osalejale tagatisraha;

3.6.pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja nimi ja allkiri;

3.7.maksekorralduse koopia osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;

3.8.esindaja puhul esindaja volitusi tõendav dokument (volikiri).

4.      Enampakkumisest osavõtutasu on 20 eurot, tagatisraha 10% alghinnast. Osavõtutasu ja tagatisraha peab olema tasutud Jõgeva Vallavalitsuse arvelduskontole EE401010102021777006 SEB Pangas selgitusega "Puidutöökoda-mõttelise osa enampakkumine". Tagatisraha arvestatakse enampakkumise võitja ostusumma sisse, teistele osavõtjatele tagastatakse see kümne pangapäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist. Osavõtutasu ei tagastata.

5.      Pakkumised mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta eelnevalt nimetatud nõuetele, enampakkumisel ei osale.

6.      Pakkumiste avamise protseduur viiakse läbi enampakkumise teates nimetatud pakkumiste avamise kuupäeval ja kellaajal.

7.      Kui kaks või enam enampakkumises osalejat on teinud võrdse kõrgeima pakkumise, korraldatakse nende vahel kümne tööpäeva jooksul arvates enampakkumise läbiviimisele järgnevast päevast täiendav suuline enampakkumise voor.

8.      Notariaalne müügileping sõlmitakse pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist Jõgeva Vallavalitsuse poolt pakkujaga, kes pakkus enampakkumisel kõige kõrgema ostuhinna.

9.      Müügilepingu sõlmimise kulud, sealhulgas notaritasu jääb ostja kanda.

10.  Müügileping tuleb sõlmida ühe kuu jooksul alates enampakkumise kinnitamise päevast kui ostjaga pole kokku lepitud teisiti. Ostusumma tuleb tasuda täies ulatuses Jõgeva Vallavalitsuse arvelduskontole EE401010102021777006 SEB Pangas hiljemalt üks tööpäev enne notariaalse müügilepingu sõlmimist. Tasumiseks loetakse ostusumma laekumist arvelduskontole.

11.  Müügilepingu sõlmimisest loobumiseks loetakse ka käesoleva tingimuste punktis 10 nimetatud ajaks ostusumma tasumata jätmist või enampakkumise võitjale teatatud ajal notariaalse müügilepingu sõlmimata jätmist.

12.  Ostu-müügilepingu sõlmimisest loobumise korral tagatisraha ei tagastata.

13.  Müügiobjektiga tutvumine enne enampakkumist toimub iseseisvalt.