« Tagasi

Jõgeva Vallavalitsus müüb hoonestatud kinnistu "Kuremaa Põllumajandustehnikum"

Jõgeva Vallavalitsus müüb  kirjalikul enampakkumisel hoonestatud kinnistu „Kuremaa Põllumajandustehnikum" aadressil Laiuse tee 3, Kuremaa alevik, registriosa nr 2078935, katastritunnus 24805:001:0612, sotsiaalmaa 0,74 ha millel asub laudahoone (kivilaut), kultuurimälestise reg. nr 23913, ehitusregistri kood 114018227. Alghind 1 000.- eurot

Osaleda saavad kõik isikud.

Pakkumised tuleb esitada hiljemalt 24. mai 2017.a. kell 10.00 kirjalikult kinnises ümbrikus, millel on märgusõna "Kivilaut" ja hoiatusmärge "Mitte avada enne enampakkumise avamist", Jõgeva vallavalitsuse kantseleisse Piiri 4, Jõgeva linn.

Pakkumine peab sisaldama:

·         füüsilise isiku puhul pakkuja nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht, kontakttelefon, e-posti aadress (olemasolul);

·         juriidilise isiku puhul pakkuja nimi, registrikood, postiaadress, kontakttelefon, e-posti aadress;

·         müügiobjekti nimetus;

·         sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumise summa;

·         nõusolek enampakkumisel osalemiseks ja müüdava vara ostmiseks kehtestatud enampakkumise tingimustel;

·         panga nimi ja konto number, kuhu kantakse enampakkumisel mittevõitnud osalejale tagatisraha;

·         pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja nimi, ametinimetus ja allkiri

·         maksekorralduse koopia osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;

·         füüsilise isiku esindaja puhul esindaja volitusi tõendav dokument;

·         NB! Vabas vormis kirjeldus laudahoone korrastamise ja kasutamise plaanidest peale kinnistu võimalikku ostu.

 

Enampakkumisest osavõtutasu on 50 €,  tagatisraha 10% alghinnast.  Osavõtutasu ja tagatisraha peab olema tasutud Jõgeva Vallavalitsuse arvelduskontole nr EE 401010102021777006 SEB selgitusega " Kinnistu Kuremaa PT ost ". Tagatisraha arvestatakse enampakkumise võitja ostu-müügisumma sisse, teistele osavõtjatele tagastatakse see kümne pangapäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist. Osavõtutasu ei tagastata.

Pakkumiste avamine toimub 24.05. 2017.a. peale kell 10.10 Jõgeva vallavalitsuses Piiri 4, Jõgeva linn. Müügitingimustega saab tutvuda Jõgeva vallavalitsuses tööpäevadel kella 9.00 – 16.00 ja Jõgeva valla koduleheküljel www.jogevavv.ee  . Täiendav info tel. 5130716, müügiobjektiga tutvumine iseseisvalt.