« Tagasi

Jõgeva valla eelarvest huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotluste esitamine

28.09.2017 määrusega nr 8 kehtestas volikogu  Jõgeva valla eelarvest huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korra. Selle alusel on võimalik taotlusi esitada Jõgeva valla 7-19 aastaste noorte huvihariduse ja huvitegevuse pakkujal, õpilase seaduslikul esindajal või täisealisel õpilasel.

Taotluste esitamise kord ja lisad: vaata allpool Seotud failid.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1.11.2017.

Taotlused saata elektrooniliselt info@jogevavv.ee või tuua paberkandjal Jõgeva Vallavalitsuse kantseleisse.

 

Lisainfo:

laidi@jogevavv.ee

marika@jogevavv.ee