« Tagasi

Enampakkumise teade

Jõgeva Vallavalitsus müüb  avalikul suulisel enampakkumisel alljärgnevad maaüksused

1.       „Vainuvälja", registriosa nr 2973535, katastritunnus 24805:001:0245, suurus 67,17 ha maatulundusmaa, asukohaga Mooritsa küla, Jõgeva vald. Alghind 242 000 €  ;

2.       „Metsaääre", registriosa nr 2079635, katastritunnus 24805:001:0204, suurus 27,38 ha, maatulundusmaa, asukohaga Soomevere küla, Jõgeva vald. Alghind 69000 €  ;

3.       „Soomepõllu", registriosa nr 2079635, katastritunnus 24805:001:0206, suurus 27,59 ha, maatulundusmaa, asukohaga Soomevere küla Jõgeva vald. Alghind 69000 €.

 

Osaleda saavad kõik õigustatud isikud.

Enampakkumisel müüdavad maaüksused on koormatud tähtajaliste rendilepingutega järgnevalt: Vainuvälja- kuni 30. september 2024.a, Metsaääre ja Soomepõllu- kuni 31. detsember 2024. Ostjale lähevad üle kõik rendilepingutega sätestatud õigused, kohustused ja renditingimused. Maatükkide rentnikutel on ostueesõigus enampakkumisel kujunenud kõrgema hinnaga.

Enampakkumine toimub 16. augustil 2017.a. kell 10.00 Jõgeva Vallavalitsuses Piiri 4, Jõgeva linn.

Avaldus enampakkumisest osavõtuks koos maksedokumentidega tuleb esitada (saata) hiljemalt 15. augustil 2017 kella 12.00 Jõgeva vallavalitsuse kantseleisse aadressil Piiri 4, Jõgeva linn  48307 Jõgeva maakond või digiallkirjastatult e- postiga samaks kellaajaks aadressil info@jogevavv.ee teema nimetusega „Avaldus enampakkumisest osavõtuks" . Avalduses nõutavad andmed on toodud müügitingimustes.

Enampakkumisest osavõtutasu on 1000 € iga enampakkumisel oleva maaüksuse kohta ja tagatisraha 10% alghinnast iga maaüksuse kohta.  Osavõtutasu ja tagatisraha peab olema tasutud Jõgeva Vallavalitsuse arvelduskontole nr EE401010102021777006 SEB Pangas selgitusega "/ Maaüksuse nimi/ enampakkumine. Kui osaletakse mitme maaüksuse enampakkumisel tuleb märkida selgitusse vastavate maaüksuste nimed, tasuda võib kõik kokku.

Müügitingimustega saab tutvuda Jõgeva vallavalitsuses tööpäevadel kella 9.00 – 15.00 ja Jõgeva valla koduleheküljel www.jogevavv.ee  . Müügiobjektidega tutvumine iseseisvalt. Katastriüksuste asukoht kaardil ja andmed vt. Maaameti geoportaalis www.maaamet.ee .

Täiendav info tel. 53408942.