Ühing Ambior

9.08.14
Ühing Ambior tegutseb alates 1997.a. oktoobris toimunud asutamiskoosolekust. Seal valitud viieliikmeline juhatus kohustus vormistama ühingu Ambior juriidilise liikmena, mittetulundusühinguna.

Põhikiri kinnitati 19.03.1997.a. asutamislepinguga. Ühing Ambior registreeriti Tartu Linnakohtu Registriosakonnas.

Aadress: Tihase 1-2 Jõgeva alevik 48309 Jõgeva maakond

Telefonid: (277) 22 152, (277) 39 212, (277) 22 756

Faks: (277) 60 126, (277) 22 152

Asutajad: Juhan Reimann, Arvo Oja, Maie Võsa, Meedi Ümar ja Hillar Ümar.

 

Eesmärk: Jõgeva valla ajaloo ja elanikkonna tegevuse uurimine. jäädvustatud materjalide väljaselgitamine, tutvustamine ning säilitamine.

 

Projektid: trükiste väljaandmine, muuseumi rajamine, ajalugu tutvustavate ürituste korraldamine.

Finantseerimisallikad: sisseastumis- ja liikmemaksud, toetused ja annetused asutustelt, organisatsioonidelt, üksikisikutelt, kohalikust eelarvest ning sihtotstarbelistelt fondidelt.

Pangakonto: Eesti Ühispangas 10102061932005

Toimetaja: RAUL ORAV