Jõgeva vallast

8.11.17

Ühinenud Jõgeva valla kodulehe aadress on jõgeva.ee

Leht on järjest täienemas. Kui soovitud infot seal veel ei ole, külasta omavalitsuste eelnevaid kodulehekülgi: jogeva.eepalamuse.eejogevavv.ee ja torma.ee

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pindala: 458 km2
Elanike arv (01.01.2017): 4400
Külade arv: 41
 

Jõgeva vald asub Jõgeva maakonna põhja- ja keskosas, paiknedes rõngasvallana ümber Jõgeva linna. Valla praegused piirid kujunesid välja 1979 aasta. Vald piirneb põhjas Lääne-Virumaa Rakke vallaga ning Järvamaa Koeru vallaga. Ülejäänud piirnevad vallad kuuluvad juba Jõgevamaa koosseisu - idas on ühine piir Torma vallaga, lõunas on piirinaabriteks Palamuse ja Puurmani vald, läänes Puurmani ja Pajusi vald. 

150. aastat Jõgeva valda


 Jõgeva vald on oma pindalaga 458 km2 Jõgeva maakonna suurim omavalitsusüksus ja elanike arvult maakonnas teisel kohal Jõgeva linna järel. Tähtsamatest ühendusteedest läbivad valda Piibe maantee, Põltsamaa-Mustvee maantee ning Tallinn-Tapa-Tartu raudteeliin. Kaugused suurematest linnadest on järgmised: Tallinn - 156 km, Pärnu 152 km, Tartu - 53 km, Narva - 159 km, Viljandi - 79 km, Rakvere - 76 km
 

Praeguse Jõgeva valla territooriumil on 41 asustusüksust, millest suurimad on Jõgeva, Siimusti, Laiuse ja Kuremaa alevikud ning Vaimastvere küla. 
 
Jõgeva vald on kultuuri- ja ajalooliselt tänase Jõgevamaa üks mitmepalgelisemaid piirkondi, pakkudes põnevat avastamisainet ja vaatamisväärsusi turistidele-puhkajatele, ajaloo ja looduse vastu huvi tundvatele inimestele. Eelkõige on vallale iseloomulik kaunis Vooremaa maastik, mida läbib Pedja jõgi, aga samuti Endla looduskaitseala oma puutumatu loodusega, Põhjasõjast pärinevad Laiuse lossivaremed, Siimusti keraamikatehas, Kuremaa loss ning Jõgeva mõisas asuv Eesti Taimekasvatuse Instituut.

Jõgeva valla territooriumilt on pärit ja siin on elanud mitmedki Eesti avaliku elu tegelased, kellel oluline koht kultuuriloos: Laiuse kirikuõpetaja  ja endine EELK piiskop Johan Kõpp, Eesti riigi üks loojatest Jaan Poska, näitekirjanik Hugo Raudsepp, riigiteaduse professor Karl Aun, põllumajandusteadlased Mihkel Pill ja Julius Aamisepp, keele-ja kirjandusteadlane Eeva Niinivaara jpt.
Toimetaja: ULVI PINT