Turvakoduteenus

20.10.16

Turvakoduteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on tagada isikule ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi. Esmase abi raames tuleb isikule vajaduse korral tagada kriisiabi, mis taastab isiku psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus, ning teavitada isikut teistest abi saamise võimalustest. Teenuse kättesaadavusega tagatakse teatud perioodil täisealisele isikule ja/või lapsele.

Turvakoduteenuse eesmärk on tagada ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi lapsele, kes vajab abi hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut.

Jõgeva Vallavolikogu 31.03.2016 määrus nr 3 „Lastele turvakoduteenuse osutamise kord

Jõgeva Vallavolikogu 31.03.2016 määrus nr 12 „Jõgeva valla poolt korraldatavate sotsiaalteenuste kord"   

Taotluse vorm    (Jõgeva Vallavalitsuse 4.04.2016 korraldus nr 174 „Vormide kehtestamine" Lisa 8)

Toimetaja: ULVI PINT