Jõgeva valla tunnustuse saajad

7.08.17
Jõgeva valla aukodanikud
 
22.02.1998:

1. Hans Küüts akadeemik, sordiaretaja

2. Linda Raus tunnustatud tantsujuht

3. Ako Kaart kuuekordne Eesti meister tõstespordis

18.02.2005:

4. Rune Forsdahl Dals-Edi vallavanem (Rootsi)

5. Christian Nilsson Dals-Edi valla arendusjuht (Rootsi)

06.07.2007:

6. Sulev Vahtre ajalooprofessor

15.02.2008:
7. Jaan Poska (postuumselt)
 
23.02.2010:
8. Saima Kalev Jõgeva valla vallavanem 2002-2009

25.02.2012:
9. Malle Koppa  pikaajalise töö eest perearstina ja vallavolikogu liikmena
10. Igor Ellisson pikaajalise motomatkajate klubi Jõgeva MC eestvedamise ja Jõgevatreffi korraldamise eest Kuremaal
 
22.02.2013:
11. Priit Saksing
 
22.02.2015:
12. Kaupo Ilmet metsandustegelane, seltsielu ja ühistegevuse edendaja
 
21.02.2016
13.Peeter Järvelaid ajaloo professor, Tallinna Ülikooli ja Sisekaitseakadeemia lektor,  

Jaan Poska Mälestusfondi nõukogu esimees

22.02.2017
14. Ants Bender põllumajandusdoktor, sordiaretaja
 
03.07.2017
15. Sergei Glinski Valgevene Vabariigi Voložini rajooninõukogu esimees, Jõgeva valla ja Voložini rajooni sõprussuhete edendaja
 
Elutöö preemia saajad
 
22.12.2002:
1. Hans Küüts akadeemik, sordiaretaja
23.12.2003:
2. Ärni Kuusik teenekas looduskaitsja
23.12.2004
3. Endel Sööt teenekas põllumees, majandijuht
22.12.2006:
4. Silvi Moont kauaaegne lasteaia ja lastekodu juhataja
06.07.2007:
5. Asta Raja teenekas õpetaja, koolijuht
6. Kaupo Ilmet teenekas metsamees
7. Mart Uudla teenekas põllumees, majandijuht
19.02.2009: 

8. Juhan Reimann kauaaegne koduloo uurija
23.02.2010:
9. Tiit Maripuu teenekas põllumees, majandijuht
23.02.2011:
10. Alje Kopti kauaaegne Laiuse Lasteaia juhataja
11. Vello Pütsep kauaaegne seltsielu edendaja
25.02.2012:
12. Epp Järv pikaaegse õpetajatöö eest Laiuse Põhikoolis ja EELK Laiuse koguduse juhatuses
22.02.2013:
13. Asta Leiten
14. Andres Lippur
23.02.2014:
15. Silvia Sööt teenekas pedagoog ja rahvatantsujuht
16. Enn Angerjärv teenekas veterinaararst
22.02.2015:
17. Anne Oras kauaaegne perearst ja vallavolikogu liige
21.02.2016:
18. Olavi Annuk Jõgeva külanõukogu esimees, Jõgeva vallavanem
22.02.2017:
19. Paul Uiboleht
 

Jõgeva valla Aasta Tegijad

1. Aivar Kokk (Aasta Tegija 2003)          
2. Igor Ellisson  (Aasta Tegija 2006)
3. Vahur Kukk (Aasta Tegija 2006)
4. Asta Leiten (Aasta Tegija 2007)
5. Tiit Lääne (Aasta Tegija 2007)
6. Väino Ling (Aasta Tegija 2007)
7. Hendrik Lindepuu (Aasta Tegija 2008)
8. Marika Prave (Aasta Tegija 2009)
9. Maris Paas (Aasta Tegija 2010)
10. Margus Ess (Aasta Tegija 2011)
11. Laiuse naisrahvatantsurühm Meie Mari (Aasta Tegija2012)
12. Vello Lukk (Aasta Tegija 2012)
13. Hardi Perk (Aasta Tegija 2013)
14. Eve Somelar (Aasta Tegija 2014)
15. Janek Varblas (Aasta Tegija 2015)
16. Väino Ling (Aasta Tegija 2016)

17. Westwood Group OÜ (Aasta Tegija 2016)

 
 
Jõgeva valla tunnustuse avaldamise kord (volikogu 22.02.2007 määrus nr 4)

 

Toimetaja: ULVI PINT