Toetused valla eelarvest

5.01.17

Jõgeva Vallavolikogu 31.03.2016 määruse nr 11 Jõgeva valla eelarvest toetuste maksmise kord   alusel makstakse Jõgeva valla eelarvest  järgmisi toetusi:

Sünnitoetus
Ranitsatoetus
Koolitoetus
Ravikindlustamata isiku toetus
Matusetoetus
Täiskasvanu hambaravitoetus

Toetust võib taotleda füüsiline isik, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Jõgeva vald.

Valla eelarvest makstavate toetuste  summad 2017. aastaks on Jõgeva Vallavolikogu 22. detsembri 2016 otsuse nr 57 "Jõgeva valla eelarvest makstavate toetuste ja sotsiaaltoetuste määrad" alusel:

sünnitoetus 500 eurot, mis makstakse kahes osas: 230 eurot pärast lapse sündi ja 270 eurot lapse aastaseks saamisel;
ranitsatoetus 200 eurot;
matusetoetus 250 eurot;
täiskasvanu hambaravitoetus kuni 20 eurot aastas.

 

Taotluse vorm toetuse taotlemiseks

 

Täiendav info:

7766571, info@jogevavv.ee (valla üldinfo)

7766576, kersti@jogevavv.ee (pearaamatupidaja)

 

 

Toimetaja: ULVI PINT