Tervisetoetus

20.10.16

Tervisetoetuse taotlemise eelduseks on inimese terviserike, krooniline haigus või muu tervislikust seisundist tulenev erivajadus, kui puude raskusaste on määramata.

Tervisetoetuse maksmisega hüvitatakse osaliselt ja/või täielikult kulutused, mida ei rahastata Eesti Haigekassa vahenditest:

  • retseptiravimid;
  • laste raviprillid;
  • muud põhjendatud kulud.

Jõgeva Vallavolikogu 31.03.2016 määrus nr 10 „Jõgeva valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord"     

Taotluse vorm  Jõgeva Vallavalitsuse 4.04.2016 korraldus nr 174 „Vormide kehtestamine"  Lisa 6

Toimetaja: ULVI PINT