Terviseedenduse peaspetsialist

20.04.16

Terviseedenduse spetsialistid töötavad kõigi Eesti maavalitsuste ning Tallinna ja Tartu Linnavalitsuste juures. Maakondliku terviseedenduse võrgustiku ülesandeks on kohalike vajaduste hindamine, regionaalsete prioriteetide määratlemine, terviseedendusliku tegevuse koordineerimine paikkonnas, uute tegevuste algatamine ja stimuleerimine ning lokaalsete tegevuste kvaliteedi arendamine. Terviseedenduse võrgustik toimib 1997.a.

Maavalitsuse terviseedenduse spetsialistide tegevust reguleerib sotsiaalministri määrus 6. märtsist 2001.a, mille alusel on terviseedenduse spetsialist maavalitsuse ametnik, kes korraldab tervise edendamise ja haiguste ennetamise riikliku poliitika elluviimist maakonnas oma pädevuse piirides.

Jõgeva maakonna terviseedenduse ja spordi peaspetsialist  Kaido Alev

776 6360kaido.alev@jogeva.maavalitsus.ee


 

Toimetaja: ULVI PINT