Teede hooldus

26.04.16

Taliteenistuse korraldamine Jõgeva valla teedel

Jõgeva valla teedel taliteenistust korraldavad ettevõtted, vastutavad isikud ja kontaktandmed:

 PIIRKOND

 TEID HOOLDAV ETTEVÕTE

 VASTUTAV ISIK

 KONTAKTTELEFON

 Jõgeva

 AS Kuremaa Enveko

 Matti Tsahkna

 5077629

 Kuremaa

 AS Kuremaa Enveko

 Matti Tsahkna

 5077629

 Laiuse

 AS Kuremaa Enveko

 Matti Tsahkna

 5077629

 Siimusti

 Merelen OÜ

 Ain Viik

 5051616

 Vaimastvere

 OÜ Moreen

 Arvi Spelman

 5200933

 

Jõgeva Vallavalitsus teostab teede hooldust ja taliteenistust ainult Jõgeva Vallavolikogu otsusega kohalike maanteede nimekirja võetud üldkasutatavatel teedel ja avaliku kasutamise lepingute alusel erateedel. Teised erateede omanikud võivad lumetõrje tööde tellimiseks pöörduda oma piirkonnas tegutseva teehooldusettevõtte poole.

Jõgeva valda läbivatel riigimaanteedel teostab hooldetöid AS Teede REV 2. Ettevõtte infotelefon on 586 6790. Maanteeameti maanteeinfo telefon on 1510.

Lumetõrje algab enamkasutatavatelt, suurema liiklusintensiivsusega teedelt, seetõttu ootame liiklejatelt mõistvat suhtumist ning kannatlikku meelt.

AS Kuremaa ENVEKO

Teehoiukava 2015-2017 kinnitamine (Vallavolikogu 18.06.2015 otsus nr 24)
Teehoiukava 2015-2017 muutmine (Vallavolikogu 28.01.2016 otsus nr 4)

Toimetaja: ULVI PINT