Sünnitoetus

5.01.17

Sünnitoetus eraldatakse igale vastsündinule, kelle elukoha aadressi esmakandena on rahvastikuregistrisse kantud Jõgeva vald. Sünnitoetust on õigustatud taotlema kolme kuu jooksul lapse sünnist lapse ema.

Sünnitoetust makstakse välja kahes osas: esimene osa pärast lapse sünni registreerimist,teine osa kolme kuu jooksul lapse aastaseks saamisest juhul, kui lapse emal oli õigus saada sünnitoetuse esimest osa ning ema ja laps on olnud rahvastikuregistri andmetel aasta jooksul Jõgeva valla elanikud.

Mitmike sünni puhul makstakse sünnitoetust iga lapse kohta.

Sünnitoetus makstakse lapsevanema arvelduskontole.

Sünnitoetus makstakse lapse sünnikuupäeval kehtinud sünnitoetuse määras.

 

 
   

Sünnitoetuse suurus 2016

475  eurot

I osa    lapse sündimisel

220 eurot

II osa   lapse aastaseks saamisel

255 eurot

 

Sünnitoetuse suurus 2017

500 eurot

I osa    lapse sündimisel

230 eurot

II osa   lapse aastaseks saamisel

270 eurot

 

Taotluse vorm

Toimetaja: ULVI PINT