Spordiklubi Forte

6.10.14

 

Jõgeva linna ja –valla spordiklubi Forte moodustati 1998. aasta märtsis. Spordiklubi Forte on Siimusti Spordiklubi (asutatud 1991) õigusjärglane.

Klubi ühendab endas treenijaid nii Jõgeva vallast kui ka Jõgeva linnast. Põhilisteks spordialadeks on korvpall, ilu- ja rühmvõimlemine ning aeroobika.

Täiskasvanute hulgas koguvad populaarsust joogatreeningud. Sportlikud tegevused toimuvad enamasti enamasti Jõgeva linna ja Jõgeva valla spordibaasides ja väljakutel.  Treeninglaagreid korraldatakse ka mujal maakonnas ja väljaspool maakonda. Treeneritena töötavad Tatjana Ilves, Liina Prave, Marika Prave, Kristi Moorits.

Spordiklubi Forte on Jõgeva piirkonnas ja maakonnas noorte- ning tervisesporti edukalt koordineeriv klubi. Võimaldades kõikidele huvilistele võimetekohast sportlikku tegevust  ning korraldades osavõturohkemat laste jooksuüritust maakonnas. Alates 1991. aastat viiakse läbi maakonna osavõturohkeimat laste spordiüritust Jõgeva Kevadjooks.

Suvisel koolivaheajal korraldatakse valla lastele alates 2003. aastast väga populaarset  huvilaagrit  Alajõe vallas Karjamaa spordibaasis.

Spordiklubi Forte peaeesmärgiks on laste spordi juurde toomine ning lastele sportimiseks tingimuste ning võimaluste loomine ja arendamine.

Toimetaja: RAUL ORAV