Ranitsatoetus

22.04.16

Ranitsatoetust võib taotleda vanem, kohtumääruse alusel määratud eestkostja või perekonnas hooldaja, kelle laps astub esmakordselt esimesse klassi ja laps alaliselt elab toetuse saajaga ühel aadressil.

Ranitsatoetuse taotlemiseks esitab taotleja taotluse septembri- ja/või oktoobrikuu jooksul vallavalitsusele.

 

Taotluse vorm

Toimetaja: ULVI PINT