Puudega inimese toetus

20.10.16

Puudega inimese toetust võivad taotleda Sotsiaalkindlustusameti otsusega tuvastatud puude raskusastmega isikud puudest tingitud lisakulutuste, mida ei rahastata Sotsiaalkindlustusameti vahenditest, osaliseks ja/või täielikuks hüvitamiseks:

  • retseptiravimid;
  • laste raviprillid;
  • tehniliste ning muude abivahendite ostmine ja rentimine;
  • transpordiga seotud kulud;
  • muud põhjendatud kulud.

Puudega inimese toetuse esmakordseks taotlemiseks esitab taotleja Sotsiaalkindlustusameti otsusest koopia puude määramise kohta.

Jõgeva Vallavolikogu 31.03.2016 määrus nr 10 „Jõgeva valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord"   

Taotluse vorm   Jõgeva Vallavalitsuse 4.04.2016 korraldus nr 174 „Vormide kehtestamine"  Lisa 6

Toimetaja: ULVI PINT