Põhimäärused

20.10.16

Jõgeva valla põhimäärus    (Vallavolikogu 17.10.2013 määrus nr 22)

 

Siimusti Raamatukogu põhimäärus (Vallavolikogu 17.10.2013 määrus nr 26)

Kuremaa Raamatukogu põhimäärus (Vallavolikogu 17.10.2013 määrus nr 27)

Laiuse Raamatukogu põhimäärus (Vallavolikogu 17.10.2013 määrus nr 28)

Vaimastvere Raamatukogu põhimäärus (Vallavolikogu 17.10.2013 määrus nr 29)

Vägeva Raamatukogu põhimäärus (Vallavolikogu 17.10.2013 määrus nr 30)

 

Laiuse Jaan Poska Põhikooli põhimäärus  (Jõgeva Vallavalitsuse 05.09.2016. a määrus nr 5)

Vaimastvere Kooli põhimäärus   (Jõgeva Vallavalitsuse 13.12.2010. a . a määrus nr 18)

Siimusti Lasteaed-Algkooli põhimääruse kinnitamine  (Jõgeva Vallavalitsuse 17.03.2014 a määrus nr 1)

Kuremaa Lasteaed-Algkooli põhimäärus   (Jõgeva Vallavalitsuse 07.02.2011. a määrus nr 5)

Jõgeva Aleviku Lasteaia põhimäärus  (Jõgeva Vallavalitsuse 09.09.2013. a määrus nr 5)

Kurista Lasteaia Karukell põhimäärus  (Jõgeva Vallavalitsuse 18.11.2013. a määrus nr 7)Siimusti lastekodu Metsatareke põhimäärus   (Jõgeva Vallavolikogu 31.03.2016. a määrus nr 2)

Toimetaja: ULVI PINT