Perelepitusteenus

4.10.14

Perelepitusteenuse arendamine Tartu-, Jõgeva- ja Raplamaal

Projekti eesmärk on perelepitusteenuse arendamine, laiaulatuslik perelepitusalane teavitustöö ja perelepitajate ning kohalike omavalitsuste töötajate täiendkoolitamine.

Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Šveitsi Vabaühenduste  Fond.

Projekti kestvus on 01.08.2015-31.08.2015

Projekti raames pakutakse perelepitusteenust koostöös 18 kohaliku omavalitsusega kolmest maakonnast 700 tundi.

Perelepitusteenus on peredele tasuta ja teenusele suunab kohaliku omavalitsuse töötaja.

Projekti juhib MTÜ NAK Carpe Diem, projekti koordinaator Aila Rajasalu (aila@mtycarpediem.eu).

Projektis osalevad järgmised omavalitsused:

Tartumaa:    Tartu linn, Elva linn, Tartu vald,Ülenurme vald, Puhja vald

Jõgevamaa: Jõgeva linn, Jõgeva vald, Torma vald,Põltsamaa vald

Raplamaa:    Kaiu vald, Kohila vald, Raikküla vald,Kehtna vald, Märjamaa vald, Rapla vald,Järvakandi vald, Juuru vald, Vigala vald

 

Mis on perelepitus?
Perelepitus on teenus, mille eesmärgiks on kokkulepe vanemate vahel nende alla 18-aastase lapsega seotud  õiguste ja kohustuste suhtes.
 

Perelepituse eesmärk
Perelepituse eesmärgiks on lapse huvisid arvestavad ja koostööl põhinevad vanemlikud suhted.

Lepitaja juhendab ja suunab osapooli leidma lahendusi erimeelsustele.

Perelepituses lahendatakse küsimusi seoses:

 • laste edaspidise elukohaga
 • suhtlemise korraldamisega lahus elava vanemaga
 • vanemlike kohustuste ja elatisega
 • vanavanemate ja sugulastega suhtlemisel

Kes on lepitaja?

perelepitaja on erialase ettevalmistusega erapooletu spetsialist, kes vahendab läbirääkimiste protsessi.

Protsessi põhimõtted :

 • vanemate vabatahtlik osalemine
 • laste vajaduste, soovide ja tunnete arvestamine
 • vanemate hea tahe informatsiooni jagamisel ja koostöö tegemisel

Perelepituse seansside arv sõltub osapoolte koostööst ja kohtumiste vajadustest kokkukleppele jõudmiseks. Ühe kohtumise kestvus on tavaliselt 90 minutit. Lepitusprotsess lõpeb üldjuhul kokkuleppe või kokkuvõttega seanssidel  toimunust.

Lepitusse tulla juhul, kui

 • laste elukorraldusega on probleeme, millele omavahel lahendust ei leita
 • on soov kokku leppida ja lähtuda oma  laste huvidest
 • soovitakse säilitada võimalikult head omavahelised suhted ka lahus elades
 • tahetakse vältida kohtuvaidlusi ja sellega seotud kulusid

Perelepituse kasu:

 • lapsel säilib suhe mõlema vanemaga
 • kindlustunne tuleviku suhtes
 • kokkuleppel põhinev toimiv lahendus annab võimaluse osapooltel endil võtta vastu otsuseid
 • annab kogemusi erimeelsuste lahendamiseks edaspidi
 • kui vanemate omavaheline koostöö sujub, on lapsed õnnelikumad.

Perelepituse kohta saab lugeda veel MTÜ NAK Carpe Diemi kodulehelt www.mtycarpediem.eu

 Eesti Lepitajate Ühingu kodulehelt www.lepitus.ee

Toimetaja: RAUL ORAV