Palgaandmed

23.03.17

 

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 119 avalikustatakse alates 2015. aastast ametnike palgaandmed avaliku teenistuse kesksel veebilehel.

Jõgeva Vallavalitsuse vallavanema ja ametnike põhipalk seisuga 01.04.2016 ning vallavanema ja ametnike muutuvpalk ning teenistusülesannete täitmisest tulenev muu tulu 01.01. – 31.12.2015 kohta on avalikustatud avaliku teenistuse kesksel veebilehel

Toimetaja: ULVI PINT