Omavalitsuste ühinemine

16.11.17

22. detsembri 2016 istungil kinnitas Jõgeva Vallavolikogu otsusega nr 60 Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla ja Torma valla ühinemislepingu ja selle lisad

Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla ja Torma valla ühinemisleping  
(muudetud 9.11.2017)

Lisa 1 Seletuskiri
Lisa 2 Ühineva kohaliku omavalitsuse üksuse kaart mõõtkavas 1:50 000
Lisa 3 Investeeringute kava
Lisa 4 Haldusmudel
Lisa 5 Ettevalmistusperioodi tegevuskava
Lisa 6 Auditeeritud 2015. a majandusaasta aruanded:
            Jõgeva linn
            Jõgeva vald
            Palamuse vald
            Torma vald
Lisa 7 Jõgeva valla ja Pajusi valla piiride muutmise taotlus:
            Jõgeva Vallavolikogu otsus nr 52 "Jõgeva vallaja Pajusi valla piiride muutmise       kokkuleppe kinnitamine"
            Jõgeva Vallavolikogu otsus nr 55 "Taotlus piiride muutmiseks"
            Pajusi valla Kaave küla kaart
            Pajusi Vallavolikogu otsus nr 143 "Pajusi valla ja Jõgeva valla piiride muutmise kokkulepe"
            Pajusi Vallavolikogu otsus nr 147 "Haldusüksuse piiride muutmise taotlemine"
Lisa 8 Jõgeva valla ja Puurmani valla piiride muutmise taotlus:
            Jõgeva Vallavolikogu otsus nr 58 "Jõgeva valla ja Puurmani valla piiride muutmise kokkuleppe kinnitamine"
             Jõgeva Vallavolikogu otsus nr 59 "Taotlus piiride muutmiseks"
             Jõgeva valla ja Puurmani valla haldusüksuste piiride muutmise seletuskiri
             Puurmani Vallavolikogu otsus nr 36 "Piiride muutmisega seonduvate organisatsiooniliste, eelarveliste ja muude varaliste küsimuste lahendamise ning piiride muutmisega kaasnevate põhimääruste ja teiste õigusaktide mitte muutmine"
Lisa 9 Õiend ühinemislepingu avaliku väljapaneku käigus laekunud ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamise tulemuste kohta
 

28. detsembril 2016 kirjutati Kuremaa lossis ühinemislepingule pidulikult alla.

 

Toimetaja: ULVI PINT

Mis toimub ?

Statistika

Rahvaarv: 4424 (01.01.2016)
Pindala: 458 km²
Suurim asula: Siimusti (635)
Koole: 4
Lasteaedu: 6
Külasid: 41