Olmetoetus

20.10.16

Olmetoetust on võimalik taotleda järgmiste hädavajalike põhjendatud kulutuste osaliseks ja/või täielikuks hüvitamiseks:

  • eluruumi alalised kulud;
  • küttematerjali (puit, brikett, kivisüsi ja muu) soetamine autonoomse küttesüsteemiga eluruumi kasutajale;
  • dokumentide (dokumendifoto, isikutunnistuse, elamisluba) taotlemisega seotud kulude hüvitamine juhul kui riigilõivu vabastuse taotlemine ei ole võimalik;
  • koolieelses lasteasutuses ja lapsehoius käiva lapse vanemale kohamaksu ja toidupäeva maksumuse kompenseerimine;
  • kutseõppes osaleva õpilase ühiselamu ja/või õpilaskodu igakuise üüri tasumine õppeperioodil;

Eluruumi alaliste kulude hüvitamiseks tuleb esmapöördumisel taotlusele lisada dokument, mis tõendab eluruumi kasutamise õigust.   

Jõgeva Vallavolikogu 31.03.2016 määrus nr 10 „Jõgeva valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord"   

Taotluse vorm   Jõgeva Vallavalitsuse 4.04.2016 korraldus nr 174 „Vormide kehtestamine"  Lisa 6

 

Toimetaja: ULVI PINT