Noorte Tugila

11.10.16

Jõgeva valla noortekeskused on liitunud Noorte Tugila programmiga

Noorte Tugila on noortekeskuste ja Jõgevamaa Nõustamiskeskuse põhine ning noor saab pöörduda oma lähima kohaliku noortekeskuse noorsootöötaja poole, kes tegeleb noorega ise või annab noorele vajadusel kohaliku noortenõustaja kontaktid keerulisemate juhtumite puhul. Sihtgruppi kuuluvad 15-26 aastased noored, kes ei õpi ega tööta, sealhulgas noored emad, kelle laps on saanud 1,5 aastaseks või emapalk lõppenud, samuti puuetega noored. Noored, kes on eemaldunud haridusest ega ole osalenud tööelus, vajavad nõustamist ja juhendamist. Koos noorsootöötaja või nõustajaga otsitakse lahendusi iga konkreetse noore puhul individuaalselt.

Pakume
·         töövarjupäeva ettevõttes
·         õppida koos tundma erinevaid ameteid
·         individuaalset vestlust
·         grupitöid vajaduse põhiselt
·         võimalust leida sobiva õpikeskkonna
·         individuaalset ja grupis karjäärinõustamist
·         tuge kontakti loomisel ettevõtjatega või asutustega
·         õppevisiite
·         abi vabatahtliku tegevuse leidmisel
·         abi huvitegevuse leidmisel
·         abi enese analüüsimisel, tugevuste, oskuste väljaselgitamisel
·         aidata noorel näha tänast olukorda ja vajadusi
·         nõustamist
·         meeldivat suhtlemist, koostööd
·         motiveerimist läbi intervjuu
·         kohtumisi erinevate ametite esindajatega
·         nippe igapäevaeluga toimetulekuks

Jõgevamaal on Noorte Tugilaga seotud Põltsamaa noortekeskus, Jõgeva valla ja linna noortekeskused ja Torma noortekeskus.

Jõgeva valla Noorte Tugila töötajad on Maire Püss, Monika Maasing ja Merike Annuk.

Programm töötab Euroopa Liidu Sotsiaalfondi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Noorsootöökeskuse ja Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse koostöös.

 

Toimetaja: RAUL ORAV