Muud sotsiaalteenused

20.10.16

Muud vajaduspõhised toetavad sotsiaalteenused on psühholoogiline nõustamine, perenõustamine,  sotsiaalnõustamine, perelepitusteenus, teraapiateenus, päevakeskus ja jm.

Jõgeva Vallavolikogu 31.03.2016 määrus nr 12 „Jõgeva valla poolt korraldatavate sotsiaalteenuste kord"    

Taotluse vorm    (Jõgeva Vallavalitsuse 4.04.2016 korraldus nr 174 „Vormide kehtestamine" Lisa 8)

Toimetaja: ULVI PINT