MTÜ Marlau

29.08.14

 

Mittetulundusühing MARLAU alustas tegevust 2010. aasta aprillis.
Jõgeva vallas tegutseva mittetulundusühingu eesmärgiks on looduslähedase eluviisi propageerimine, säästva arengu toetamine, turismi-arendusprojektides osalemine, toitlustamise organiseerimine, kohaliku küla- ja kultuurielu ning rahvusvahelise koostöö arendamine. Erinevate kultuuriliste ürituste korraldamine.

Meie kasutuses on ruumid Kuremaal lossi taga asuvas Valitsejamajas. Nendes ruumides tegutseb Restaureerimiskoda, kus korraldame erinevaid kursuseid ja õppepäevi. Restaureerimiskoda on avatud kõikidele huvilistele, kes tahavad ise enda vana mööbli korda teha. Samas pakume ka teenusena mööbli restaureerimist.

Oleme korraldanud mitmeid üritusi. Suurimad on olnud kahel aastal korraldatud Jõgeva valla sünnipäeva üritused. Toimusid need Kuremaal lossi pargis, osales ligemale 1000 inimest ürituse kohta.

MTÜ Marlau on kirjutanud mitmeid projekte erinevate ürituste korraldamiseks ja vahendite soetamiseks.

MTÜ Marlau on alates märts 2013.a MTÜ Jõgevama Koostöökoda liige.

MTÜ jätkab paikkonna väärtustamisele ja kogukonna koostööle suunatud projektide elluviimist.

 

Kontaktisik:
Triinu Palmiste
telefon 5347 5723
e-post info.marlau@gmail.com
koduleht www.marlaumty.eu

Toimetaja: RAUL ORAV