MTÜ Lood

11.09.14

MTÜ Lood asutati 2014. aasta suvel grupi Jõgeva valla ja linna elanike poolt.

MTÜ eesmärgiks on elukestva õppe ning enese harimise ja arengu võimaldamine, loomingulisuse ja toimetuleku arendamine,  mitmekesisemate tegutsemisvõimaluste loomine väiksemates keskustes elavatele inimestele. Tegevused on suunatud eelkõige isiksuse arendamisele ja maailmapildi avardamisele.

MTÜ tunneb huvi inimeseksolemise erinevate viiside vastu, pakkudes võimalusi tutvuda erinevate  rahvaste kultuuride, traditsioonide ja eluoluga pöörates tähelepanu ka nende etnograafiale, käitumispsühholoogiale, kirjandusele, kunstile ja kehalistele praktikatele.

MTÜ Lood korraldab õppepäevi, kursuseid, loenguid, koolitusi, huvitavaid kohtumisi ja filmiõhtuid,  teeb aktiivset koostööd erinevate asutuste ja organisatsioonidega. MTÜ tegevuspiirkonnaks on eeskätt Jõgevamaa, peamiselt  Jõgeva vald ja linn. 

Toimetaja: ULVI PINT