Matusetoetus

22.04.16

Matusetoetus on ühekordne toetus, mida makstakse rahvastikuregistrisse Jõgeva valla elanikuna kantud inimese surma korral matusekulude osaliseks kompenseerimiseks matuse korraldajale – isikule, kes kannab toimingutega seotud kulud.

Matusetoetuse maksmise aluseks on matusekulude kandja poolt vallavalitsusele surma registreerimisest kolme kuu jooksul esitatud taotlus, milles on märgitud taotleja nimi, elukoht, kontakttelefon ja arvelduskonto number.

Matusetoetus makstakse isiku surmakuupäeval kehtinud matusetoetuse määras.

 

Taotluse vorm

Toimetaja: ULVI PINT