Jõgeva valla lasteaiad

8.02.17

Jõgeva aleviku lasteaed

Aadress: Jõgeva alevik, 48 309 Jõgeva maakond
Telefon: 77 22 798
e-mail: alevikulasteaed@gmail.com
Direktor: Katri Haaviste
http://alevikulasteaed.edu.ee/

Kuremaa Lasteaed- Algkool

Aadress: Pargi 2, Kuremaa alevik, 48 445 Jõgeva maakond
Telefon: 77 62 098, 77 62 099
e-mail: kuremaakool@gmail.com

Direktor: Külli Suvi 
www.kuremaa.edu.ee

Kurista lasteaed "Karukell"

Aadress: Kurista, Jõgeva vald, 48 331 Jõgeva maakond
Telefon: 77 62 185, 77 62 186
e-mail: lasteaedkarukell@gmail.com

Direktor: Külli Kund

www.karukell.edu.ee
 

Siimusti Lasteaed- Algkool

Aadress: Siimusti, Jõgeva vald, 48 402 Jõgeva maakond
Telefon: 77 39 244
e-mail: kool@siimustilak.edu.ee
Direktor: Kaja Reiman
www.siimustilak.edu.ee
 

Laiuse Jaan Poska Põhikool

Aadress: Laiuse, Jõgeva vald
48 443 Jõgeva maakond
Direktor: Siiri Rahn
Telefonid: 77 42 567
77 42 538
e-mail: kool@laiusepk.edu.ee

www.laiusepk.edu.ee
 

Vaimastvere Kool

Aadress: Vaimastvere
48 446 Jõgeva maakond
Direktor: Väino Ling
Telefon: 77 68 591
e-mail: kool@vaimastverepk.edu.ee
www.vaimastverepk.edu.ee

Toimetaja: ULVI PINT