Lastekaitse

20.10.16

Laps ehk alaealine on seadusandluse mõistes kuni 18-aastane isik.

Seaduse keskmes on lapse heaolu – laps kui subjekt, õiguste kandja. Lapse heaolu on lapse arengut toetav seisund, milles lapse füüsilised, tervislikud, psühholoogilised, emotsionaalsed, sotsiaalsed, kognitiivsed, hariduslikud ja majanduslikud vajadused on rahuldatud.

Esmane vastutus lapse õiguste ja heaolu tagamise eest on lapsevanemal. Lapse õiguste ja heaolu tagamiseks tuleb vanematel ennetada lapse heaolu ja arengut ohustavaid riske.

Riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuste ametiasutused peavad arendama välja meetmed lapse abivajaduse ennetamiseks ja olemasolevate probleemide vähendamiseks.

Lasteabitelefon on 116 111,  mis võimaldab kõigil isikutel teatada abivajavast lapsest.

Jõgeva valla sotsiaalteenused ja sotsiaaltoetused  

Laste ja lastega peredega seotud küsimuste lahendamisekson Jõgeva Vallavalitsuse juurde moodustatud laste ja perede komisjon. 

Komisjoni põhimäärus 
Komisjoni koosseis:

Komisjoni esimees: Väino Ling
sekretär: Laidi Grauen
liikmed:
Marika Prave
Luule Palmiste
Silja Piir
Terje Kaldma
Pille Maasen
Kersti Raiküla

Komisjonile võib taotluse või pöördumise esitada iga isik, kellel on informatsiooni abi vajavatest lastest ja peredest.

 

Toimetaja: ULVI PINT