Lapsehoid sügava või raske puudega lapsele

20.04.16

Lapsehoiuteenus on lapse hooldusõigust omava isiku toimetulekut või töötamist toetav teenus, mille osutamise vältel tagab nimetatud isikute asemel lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja.

Õigus saada riigi rahastatavat lapsehoiuteenust on lapse hooldusõigust omaval isikul, kui:

  • laps on raske või sügava puudega;
  • rehabilitatsiooniplaani kohaselt on lapsel hooldusteenuste vajadus;
  • lapse hooldusteenuste vajadust ei rahuldata muude sotsiaalteenustega.

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse taotlus

Toimetaja: ULVI PINT