Lapse perekonnas hooldamine

20.04.16

Lapse perekonnas hooldamist korraldab lapse eestkostja ülesandeid täitev või eestkostjaks määratud elukohajärgne omavalitsus.

Perekonnas hooldamisele suunatakse hooldusõigusliku vanemata jäänud laps. Hooldamisele võib suunata ka lapse:

  • kelle vanem on surnud, tagaotsitavaks kuulutatud või teadmata kadunud;
  • kelle vanemale on tema piiratud teovõime tõttu määratud eestkostja;
  • kelle vanema hooldusõigus lapse suhtes on peatatud või piiratud;
  • kes on vanemast eraldatud;
  • kelle vanem kannab eelvangistust või vangistust;
  • kes on saatjata alaealine välismaalane.
Toimetaja: ULVI PINT