Kurista lasteaed "Karukell"

10.08.17

Üldinfo

Aadress: Kurista, Jõgeva vald, Jõgeva maakond 48413

Telefon: 77 62 185, 77 62 186

E-mail:  lasteaedkarukell@gmail.com

Koduleht:  www.karukell.edu.ee

Lasteaed on avatud 7.30-18.30

 

Kurista Lasteaed Karukell põhimäärus

Kurista Lasteaed Karukell arengukava 2015-2017 (Jõgeva Vallavalitsuse 22.12.2014 korraldus nr 607)

Laste Jõgeva valla lasteasutustesse vastuvõtmise, lahkumise ja väljaarvamise kord (Jõgeva Vallavalitsuse 09.09.2013 määrus nr 4

Personal

Direktor: Külli Kund

Õpetajad: Liivi Kütt , Külli Solnik, Heli Bachmann
Muusikaõpetaja: Eha Niglas

Liikumisõpetaja: Heli Bachmann

Õpetaja abi: Tiiu Hordo

Kokk: Tiiu Kuusk

Aednik: Jaanika Mathiesen

 

Ajaloost

 Lasteaed Karukell avati 27. augustil 1986. aastal. Hoone ehitas Jõgeva Metsamajand, et kohalikel lastel oleks võimalus kodu lähedal koolieelset õpetust ja kasvatust saada. Lasteaiale valis nime tolleaegne metsandusminister Heino Teder. Oma valikut põhjendas ta sellega, et karukell on looduskaitse all olev lill.
Lasteaed alustas tööd kaherühmalisena- aia-ja sõimerühmaga. Lapsi oli kokku 33.  Juhataja ametikohale asus Janne Vilms.
1993. a  läks lasteaed Jõgeva valla alluvusse. Juhataja kohuseid asus täitma Silvi Suur. Alates 2002. a  töötab lasteaia direktorina Külli Kund.
Majas on tegutsenud vahelduvalt 1-2 lasteaiarühma, lisaks töötanud käsitöö-, kunsti- ja muusikaringid lastele ning lugemistuba kohalikele elanikele.
Vaimastvere piirkonna lastest koosnev rühm on tegutsenud nii lasteaia ruumides Kuristal kui ka Karukella filiaalina Vaimastveres.
Alates 01.septembrist 2005.a töötab Lasteaed Karukell 1-rühmalisena.
Vabu rühmaruume kasutab lasteaed muusika- ja sporditegevusteks ning kohalikud kodanikuühendused oma tegevusteks.

  

Meie lasteaia positiivsed küljed

- Väike ja turvaline lasteaed

- Linna ja looduse lähedus

- Ilus ja avar õueala

- Lapsesõbralik õhkkond

- Professionaalsed pedagoogid
- Personali hea koostöö

- Traditsioonilised üritused
- Väärtustame iga last
 

Lapsevanemale

Lapse lasteaeda toomisekskirjutan avalduse ning esitan arstitõendi lapse tervisliku seisundi kohta. Vanemale tutvustatakse lasteaia kodukorda ja päevakava.

Lapsele kaasa  panen kammi, pabertaskurätid, vahetusjalatsid ja õueriided, soovi korral kaisukaru või muu oma mänguasja.

Päev  lasteaias algab ühise hommikuringiga, kus lapsed saavad ise rääkida ning õppida teist kuulama.

Tegevused toimuvad põhiliselt kahes grupis ( 2-4a ja 4-7a) hommikupoolikuti. Koolieelikutele toimuvad lisategevused.

Lasteaiamaksu  tasun iga kuu ettemaksena 20-ndaks kuupäevaks kas lasteaeda sularahas või panka Jõgeva Vallavalitsuse SEB arvele 10102021777006.

Maksja: lapsevanema nimi

Selgitus: lapse nimi, lasteaia nimi

Toiduraha päevamaksumus on muutuv ja sõltub toiduainete hindadest.

Lasteaiakohast  loobumise  korral kirjutan samuti avalduse

Lapsevanem  on alati oodatud osalema meie lasteaiaelus, üritustel ja väljasõitudel.
 

 

Rohkem infot leiate lasteaia kodulehel  http://www.karukell.edu.ee

Toimetaja: ULVI PINT