9.08.14
Külaselts REGIO LAIUSE asutati 15. juulil 2004.a. Laiusel, eesmärgiga tagada Laiuse aleviku ja piirkonna (naaberkülade) säilimine, maamajanduse ja rahvuskultuuri arendamine – hoidmine.
Nimetatud eesmärgi saavutamiseks on selts püstitanud alljärgnevad ülesanded:
- Ühendada Laiuse aleviku ja piirkonna arengust huvitatud isikud, firmad, mittetulundusühingud ja Laiuse kogudus;
- Otsida võimalusi Laiuse aleviku ja piirkonna külade majandusliku arengu toetamiseks, atraktiivsemaks muutmiseks ja turisminduse arendamiseks;
- Korraldada kultuurilisi ja vabahariduslikku ühistegevust, aleviku ja piirkonna ühisüritusi;
- Säilitada ja arendada kodukoha kultuuri ja traditsioone;
- Teadvustada ja säilitada Laiuse piirkonna loodus-, ajaloo- ja kultuuriväärtusi.
Enamik piirkonna sotsiaalsetest, majanduslikest ja demograafilistest probleemidest eeldavad nende lahendamiseks strateegilist, pikemaajalist ja erinevate osapoolte kooskõlastatud tegevust. Seetõttu on vajalik, et tehtavad investeeringud strateegiliste eesmärkide saavutamiseks üksteist toestaksid.
Vajadus piirkonna arengut suunata eeldab strateegilise plaani olemasolu. Külaselts REGIO LAIUSE piirkonna arengustrateegia ja arengukava kujundamise eesmärgiks on kokkulepitud põhimõtete alusel kavandada piirkonna arengut suunavad strateegilised tegevussuunad ja raamid edasisteks tegevusteks. 
Toimetaja: RAUL ORAV