Koolitoetus

22.04.16

Koolitoetus on ette nähtud töövihikute ostmiseks Jõgeva maakonna haldusterritooriumi üldhariduslikus koolis õppivale X-XII klassi õpilasele.

Õpilasele koolitoetuse määramise aluseks on õppeaasta alguses kooli poolt esitatud õpilaste nimekiri ja ostetavate töövihikute maksumus.

Koolitoetuse saamine toimub sularahata arvlemise korras vallavalitsuse finantsosakonnast.

Toimetaja: ULVI PINT