Koduteenus

20.10.16

Koduteenus on sotsiaalteenus isiku abistamiseks igapäevaeluks vajalikes tegevustes, sealhulgas toiduainete ja majapidamistarvete ostmine ning abi asjaajamisel.

Koduteenust osutavad piirkonna sotsiaalhooldustöötajad.

Jõgeva Vallavolikogu 31.03.2016 määrus nr 5 „Koduteenuste osutamise tingimused ja kord"  

Taotluse vorm  Jõgeva Vallavalitsuse 4.04.2016 korraldus nr 174 „Vormide kehtestamine" Lisa 8

Toimetaja: ULVI PINT