MTÜ Kassinurme külaselts

9.08.14
Registrisse kantud 06.04.2005.a.
Liikmeid 30.
Tegutsevaid ringe momendil 1 – naiste tervise võimlemine.
Massiürituste (külapäev, pargitalgud, heakorratalgud) ja
temaatiliste ürituste (taliharjapäev, sõbrapäev, jüriööjooks, volbriöö jne) organiseerimine ja läbiviimine.
Loomisel: seltskonnatants; eakate seltsing; noorteühendus; lauamängutunnid; koroonatunnid jne.
Projektipõhiselt küla heakorra ja keskkonnakaitse tagamine.
Talgude korras taastamisel muinsuskaitsealane Kassinurme park.
Külaplatsi loomine rahastusega erinevatest fondidest projektide alusel: 
Juba olemas lipuväljak ja lõkkeplats;
Tulemas väikelaste mänguväljak, võrkpalliplats, korvpalliplats, vabaõhulava istepinkidega,
katusealune, rahvamaja.
Koos Muinsuskaitse Seltsiga Kassinurme pargi taastamine.
Kassinurme küla majandus-, sotsiaal- ja kultuurisfääri arendamine.
Toimetaja: RAUL ORAV