Jõgeva valla kalmistud

31.01.17
  • 18.sajandist pärit Laiuse kalmistu register
    Laiuse kalmistuvaht Vello Sarapuu tel 53932584 
  • 19.sajandist pärit Siimusti kalmistu register
    Kalmistuvaht Vello Sarapuu tel 53932584
  • 19.sajandil rajatud  Mõisaküla vene õigeusu kalmistu register

Jõgeva valla hallatavate kalmistute kasutamise eeskiri (Jõgeva Vallavolikogu määrus 11 21.06.2012)

Teenustasud valla kalmistutel on kehtestatud Jõgeva Vallavalitsuse 24.09.2012 korraldusega nr 490.

Eesti Vabariigi kalmistuseadus

Kasutajata ja hooldamata hauaplatside arvelevõtmine Laiuse ja Siimusti kalmistul

Jõgeva valla kalmisturegistri asutamine ja põhimäärus (Jõgeva Vallavolikogu 26.01.2017 määrus nr 2)

Toimetaja: ULVI PINT