Jõgevamaa Noorte Kotkaste ja Kodutütarde Sõprade Selts

9.08.14

MTÜ loodi 3. oktoobril 2002. aastal Jõgeva linnas

Jõgevamaa Noorte Kotkaste (NK) ja Kodutütarde (KT) Sõprade Selts koondab 18-aastased ja vanemad noorkotkad ja kodutütred ning nooremate noorkotkaste ja kodutütarde vanemad, vanavanemad, sõbrad, õpetajad, kasvatajad, kaitseliidu, naiskodukaitse, teiste noorsoo-organisatsioonide ja sponsorfirmade esindajad vabatahtlikkuse printsiibil ühtseks pereks.

Seltsi eesmärgiks on aidata kaasa:

  1. noorte kotkaste ja kodutütarde salkade ja rühmade loomisele Jõgevamaal;
  2. noorte kotkaste maleva ja kodutütarde ringkonna moodustamisele Jõgevamaa Seltsis;
  3. rühmadesse koondunud noorte kotkaste ja kodutütarde kõlbelisele kasvatamisele ning tervete eluviiside suunamisel, kujundades neist väärikaid Eesti Vabariigi kodanikke;
  4. noorte kotkaste ja kodutütarde juhtide ettevalmistamisele ja koolitamisele;
  5. õppe-, töö- ja puhkelaagrite korraldamisele
  6. rahvusvaheliste suhete loomisele;
  7. sponsorfirmade leidmisele.

Jõgevamaa NK ja KT Sõprade Selts peab sidet ja arendab koostööd Jõgevamaa noorte kotkaste maleva ja kodutütarde ringkonna, kaitseliidu, naiskodukaitsjate, koolide, omavalitsuste, lastevanemate ja teiste noorsoo-organisatsioonidega.

Seltsi juhatus:

Merle Plovits, Marika Kallemaa, Ebe Kattel, Leina Kreek ja Olga Jürma.

 

Seltsi sidevahendid ja kontaktandmed:
Telefon: 77 23 539 Kaitseliit Jõgeva malev, Aia 4 Jõgeva 48306

Toimetaja: RAUL ORAV