Jõgeva Koolituskeskus MTÜ

6.10.14

 

Jõgeva Koolituskeskus MTÜ on asutatud 12.mail 2009. aastal kodanikualgatuse korras.

Tegevusvaldkond: vabahariduslikud ja tööalased koolitused, kursused, töötoad ja õpiringid täiskasvanutele.

MTÜ eesmärgiks on pakkuda kõige erinevamaid vabahariduslikke ja tööalaseid koolitusi täiskasvanutele, mis aitavad kaasa nende isiklikule ja tööalasele arengule ja tõstavad piirkonna konkurentsivõimet.

Veebilehekülg internetis: www.jogevakoolitus.eu

Aadress: Kurista küla, 48413 Jõgeva vald

Kontaktid: jogevakoolitus@gmail.com ja info@jogevakoolitus.eu

 Telefonid: +372 5207409 ja +372 53076002

 

Mittetulundusühing Jõgeva Koolituskeskus asutas 04.02.2010 Erakooli Jõgeva Koolituskeskus omab Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljaantud koolitusluba nr 6893 HTM.

Koolituskeskuse tegevuse eesmärk on:

  1. luua õppijatele tingimused ja võimalused enese arendamiseks,
  2. olla täiskasvanute koolitaja, vabaharidusliku liikumise eestvedaja ja selles osalejana;
  3. viia õppimisvõimalused huvirühmadele võimalikult kodu lähedale.
  4. toetada õppijate igakülgset arengut

Jõgeva Koolituskeskusel on  alates 2009. aastast kogemused võõrkeelte õpetamisel ja kursuste läbiviimisel täiskasvanutele Jõgeva linnas ja Jõgeva vallas. Koolituskeskuse koolitajad on kõrgelt kvalifitseeritud ja oma tööd südamega tegevad inimesed. Enamus koolitajatest on Jõgeva linnast ja vallast, kuid sõidavad kursusi läbi viima ka kaugemalt.  Inglise keele koolitaja Rita Sildnik pälvis 2011. aasta Jõgevamaa Aasta Koolitaja tiitli ja inglise keele ja hispaania keele kursustel 2009.-2010. aastal osalenud Reine Koppel 2011. aasta Jõgevamaa täiskasvanud Õppija tiitli. 

2013.aasta Jõgevamaa Aasta Koolitaja tiitel omistati seekord meie teisele inglise keele koolitajale, Maive Kase`le.

2012.aasta lõpus tunnustati Jõgeva Koolituskeskust tänukirja ja meenega kui Jõgevamaa parimat kodanikeühendust.

Keskus on aastatel 2009 – 2011 osalenud MTÜ Kultuuriselts Vanaveski koostööpartnerina Euroopa Liidu Grundtvig õpikoostöö projektis " Säästev areng ja täiskasvanuharidus"

2012. aasta sügisest alustas Jõgeva vallas Euroopa Liidu Leader programmist PRIA ja Jõgeva Vallavalitsuse toetusel Koolituskeskuse käsitöö ja kunsti alane projekt "Käsitöö liidab kogukonda ja põlvkondi". Projekt lõppes 2013.aasta sügisel ja jätkub väiksemas mahus ka 2014.aastal.

Alates 2012. aastast on Jõgeva Koolituskeskus MTÜ Jõgevamaa Koostöökoja ja Eesti Vabaharidusliidu liige ja Eesti Töötukassa koostööpartner.

Toimetaja: RAUL ORAV