Jõgeva aleviku lasteaed

21.03.17

Lasteaed on avatud 7.00-– 18.00


Lasteaia telefoni number on 77 22 798. Aadress Aamisepa 6, Jõgeva alevik, Jõgeva vald 48309

E-mail alevikulasteaed@gmail.com

http://alevikulasteaed.edu.ee/

 

Jõgeva Aleviku Lasteaia põhimäärus (Jõgeva Vallavalitsuse 09.09.2013 määrus nr 5).

Laste Jõgeva valla lasteasutustesse vastuvõtmise, lahkumise ja väljaarvamise kord (Jõgeva Vallavalitsuse 09.09.2013 määrus nr 4)

Jõgeva Aleviku Lasteaia arengukava 2015-2017 (Jõgeva Vallavalitsuse 22.12.2014 korraldus nr 608)

 

 

Toimetaja: ULVI PINT